Sahabat nabi muhammad yang pertama kali masuk islam : BankSoal

Jawaban

Jawaban 1
Abu – Bakar As-shidiq
Jawaban 2
Abu Bakar As-shiddiq

Pertanyaan Terkait

Haji terakhir rasulullah dikenal dengan sebutan

Jawaban

Haji perpisahan yaitu haji wada
Haji wada semoga berhasil

Nama lain dari pada kota mekkah adalah

Jawaban

Madinah
maaf kalo salah
Tanah Haram, Bakkah dan Ummul Qura

Buatlah kalumat daru kata yaz habu

Jawaban

Huwa yazhabu ilas suuqi kulla usbu’i ma’a asdiqohu
Yadz habu = Berangkat/Pergi
ini contoh :

اذهب إلى المدرسة لتعلمAdzhabu ilal madrasatu lita’allam


Ada berapakah malaikat yang sebenarnya

Jawaban

Ada 10 yang wajib kita ketahui.
Tapi sebenarnya  ada lebih dari 10
Hanya Allah Yang Tau

Sebutkan macam macam hukum bacaan nunmati\tanwin disertai dengan pengertiannya

Jawaban

*idgam bilagunah : apabila nun mati/tanwin bertemu dgn huruf la&ra
*idgam bigunah : apabila nun mati/tanwin bertemu huruf wa, ma, na,&ya.
*idzar halqi : apabila nun mati/tanwin bertemu huruf alif, kha, kho, ngain, ghain, & ha.
*iqlab : apabila nun mati /tanwin bertemu huruf ba’.
*ihfa : apabila nun mati/tanwin bertemu dgn huruf hijjaiyah, selain diatas.
Idghom bigunnah, idghom bilagunnah, izhar, ikhfa.

Al-Kahfi artinya adalah

Jawaban

Gua

semoga membantu kak

Penghuni-penghuni gua

semoga bermanfaat :


Bagaimana keadaan gua yang menjadi tempat tinggal Ashabul Kahfi

Jawaban

Didalam gua itu keadaannya sangat gelap.semoga membantu.

Menilai dampak positif masuknya islam di nusantara sesuai dengan deskripsi

Jawaban

Perdqgangan.
seperti minyak.makannya.

Bagaimana hukum meninggalkan salat fardhu ketika sedang berpergian jauh?

Jawaban

Dosa namun jika ingin shalat sebaiknya di jama’atau di khasar
Makruh, karena dalam keadaan apapun solat fardhu tidak boleh ditinggalkan, tetapi dengan menjamak solat dan mengQosor solat.
smg membantu yah

Sebutkan orang orang yang biasanya mempunyai sifat dendam

Jawaban

1. selalu merasa tidak senang jika melihat orang lain berbahagia
2. seseorang pendendam cenderung ingin membalas kesalahan orang lain melebihi dari kesalahan yang telah dilakukan
3. suka menggunjing orang yang dibenci

maaf kalau salah ya…

Sering marah sakit hati

Jelaskan sifat dendam dapat menghilangkan ketenangan jiwa

Jawaban

. orang yang pendendam hidupnya tidak akan tenang selama ia masih menyimpan rasa dendam
Karena jika seseorang memiliki dendam, dia tidak bisa tenang karena dia akan terus berusaha untuk membalaskan dendamnya

Hukum bacaan yang terdapat dalam surah al hujurat ayat 9-10

Jawaban

Iqlab
idgom biggunah
idgom bilaggunah
mad tabi’i
ikhfa syafawi
ikhfa hakiki

Apa saja penyebab nabi dan para sahabatnya hijrah ke madinah

Jawaban

1. Siksaan Kaum Quraisy kepada Umat Islam semakin Berat
2. Wafatnya Istri dan Paman Nabi
3. Adanya Bai’at dari Umat Islam di Madinah
4. Pemboikotan dari Kaum Quraisy
Karena kurang diterimanya agama islam di makkah

Hikmah yg dapat diambil dari sikap taat kepada orang tua dan guru

Jawaban

Banyak,salahsatunya mendapat kemudahan dan keridoan dari allh SWT

sebutkan beberapa sikap yang perlu kita teladani dari rasulullah saw.dan sahabat nya dalam berdakwah??

Jawaban

Tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah, tidak pernah berbohong

terima kasih


Cerita takabbur singkat

Jawaban

Takabur itu kan. artinya membesarkan.. yang berarti orang yg ingin dianggap besar di banding orang lain.. ingin paling tinggi derajat nya d banding orang lain sifat takabbur akan membuat seseorang selalu berkeinginan menampakan diri di hadapan orang lain sebagai orabg yg palibg hebat

Sebutkan alasan melakukan salat qasar

Jawaban

A. dalam perjalanan minimal 81km ( menurut kesepakatan sebagian besar imam madhab )
b. perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat
c. dalam keadaan sangat ketakutan misalnya: perang,sakit,hujan lebat,angin topan,dan bencana alam
Dalam perjalanan atau musafir

Dua contoh sholat qosor

Jawaban

1. Dzuhur-Ashar
2. Maghrib-Isya
Dzuhur-ashar dan maghrib-isya

Bersyukur bisa kita lakukan dengan cara ibadah dan

Jawaban

Bersyukur bisa kita lakukan dengan cara ibadah dan mengucap alhamdulillah
Bersyukur bisa kita lakukan dengan cara ibadah dan sabar

Bagaimana niat shalat 4rakaat sebelum zhuhur

Jawaban

Shalat sunah sebelum shalat zuhur:husholisunataqoblazuhrirokngataini(2rekaat)lilahitangala.setelah sholat zuhur:husholisunatabangdazuhrirokngatainililahitangala.

Sumber :